Freitag, September 03, 2010

The Polish History - EXPO 2010 Shanghai PresentationIn English: via http://www.polishmarket.com.pl/

"The hit of this year’s EXPO 2010 in Shanghai, an animated film ‘Polish History’ goes online. It has already been watched by 5 million EXPO visitors. The online presentation is courtesy of the Polish Agency for Enterprise Development (PARP), the main organiser of Poland’s participation in EXPO 2010. The film commissioned by PARP was made by Tomasz Baginski, the master of contemporary Polish animation, Academy Award nominee for his ‘Cathedral’.

According to Baginski ‘Polish History’ is a visual poem in which “crucial moments from Polish history blend with associations, symbols, presentations of cities, people and characteristic buildings”. This piece, created under an eye of a prominent Polish historian, Prof. Henryk Samsonowicz, is a stylish visual collage which should be appreciated both by fans of sublime film form and those into history. “Polish history, like the history of any other country, is full of events, people and dates. Multiplicity of data. Not only decrees, but also less tangible things” Baginski describes the concept of the film. “How is it possible to fit all this into an eight minute short? The audiences crave emotions, they want to be surprised and experience another reality. Even if they are after knowledge, they prefer to find out something about the Polish soul, something that makes Poland stand out. They want to know why Poland deserves to be known and what kind of European tribe Polish people are. That is why I decided not to literally depict history.”

W języku polskim via http://www.parp.gov.pl/index/more/17225

Polska: Animowana "Historia Polski" już dostępna w sieci!

Hit Światowej Wystawy EXPO 2010 w Szanghaju animowaną „Historię Polski" do tej pory mogli oglądać jedynie goście Pawilonu Polski, których było już prawie 5 mln. Teraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest głównym organizatorem udziału Polski w EXPO 2010 w Szanghaju, ma przyjemność przedstawić go Państwu w Internecie.

Twórcą filmu, który powstał na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest Tomasz Bagiński, mistrz współczesnej polskiej animacji, nominowany do Oscara za utwór „Katedra". „Historia Polski" to, według autora, wizualny poemat, gdzie „ważne momenty naszej historii wymieszane są ze skojarzeniami, z symbolami, prezentacjami miast, ludzi, charakterystycznych budowli; to obraz, na którym przewijać się będzie mapa, wizualne wyjaśnienia konkretnych sytuacji, ważne gesty, ważne słowa."

Dzieło to, przygotowane pod opieką naukową wybitnego historyka, prof. Henryka Samsonowicza, jest stylowym wizualnym kolażem, który trafi w gusta zarówno wielbicieli wysmakowanej filmowej formy, jak i historycznych purystów.

„Historia Polski, jak zresztą historia każdego kraju, to ogrom wydarzeń, ludzi i dat. Mnogość danych. Nie tylko aktów, także rzeczy mniej uchwytnych -- przedstawia ideę filmu Bagiński.

Jak to wszystko zawrzeć w kilkuminutowym filmie? Widzowie chcą wrażeń. Zaskoczeń. Odpłynięcia w inną rzeczywistość, zachwytu obrazem i muzyką, uczuć.

Jeśli nawet pragną wiedzy, to raczej chcą dowiedzieć się czegoś o wnętrzu Polaków, o tym, czym nasz kraj się wyróżnia. Chcą wiedzieć, dlaczego warto nas znać i co to za europejskie plemię Polacy. Odszedłem więc od dosłownego traktowania tematu „Historia Polski".

W ośmiu minutach da się przekazać tylko wrażenia ogólne, nastroje i klimat, więc taki też jest nasz film. Wizualny poemat, wiersz opowiadany obrazem, zainspirowany przez polską historię. Gigantyczny kolaż najróżniejszych elementów, połączonych ze sobą bardzo płynnie".